Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht - Frency Koster Photography

*Laatst bijgewerkt: 07-09-2023

Welkom bij Frency Koster Photography! We streven ernaar om onze klanten de best mogelijke ervaring te bieden bij het vastleggen van hun kostbare momenten. Hieronder vindt u informatie over uw herroepingsrecht met betrekking tot onze diensten. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u een boeking plaatst.

**1. Herroepingsrecht voor Diensten**

Bij het boeken van onze fotografiediensten heeft u als consument het recht om binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te herroepen. Dit betekent dat u binnen deze termijn de mogelijkheid heeft om uw boeking te annuleren. Na 14 dagen vervalt deze en kunt u alleen tot voor 6 weken voorafgaande aan de geboekte shoot datum verzetten. U kan de shoot in geval van nood (ziekte-ongeval-verlies) verplaasten. Dat is eenmaal mogelijk. Mocht u voor een tweede keer niet kunnen komen is uw session fee aanbetaling niet restitueerbaar.
Na betaling van de session fee kunt u (na 14 dagen) dus geen restitutie ontvangen.

**2. Uitoefening van het Herroepingsrecht**

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons schriftelijk op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. 

**3. Gevolgen van Herroeping**

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zullen wij alle ontvangen betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroepingsmelding terugbetalen. Deze terugbetaling zal worden gedaan via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

**4. Uitzonderingen op het Herroepingsrecht**

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten die volledig zijn uitgevoerd voordat de herroepingstermijn is verstreken. Dit betekent dat als de fotografiediensten zijn voltooid voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken, u geen recht heeft op herroeping.

**5. Contactgegevens voor Herroeping**

Voor het uitoefenen van uw herroepingsrecht of als u vragen heeft over het herroepingsproces, kunt u contact met ons opnemen via:

Frency Koster Photography
Groeneweg 28 
BV Schijndel 
0623027004
[email protected] 

**6. Wijzigingen in het Herroepingsrecht**

Deze informatie over het herroepingsrecht kan periodiek worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in onze praktijken weer te geven. De herzieningsdatum bovenaan het document geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd.

We raden aan om regelmatig terug te keren naar deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in ons beleid met betrekking tot het herroepingsrecht.