PrivacyverklaringLaatst bijgewerkt: 07-08-2023

Welkom bij Frency Koster Photography, beheerd door Frency Koster Photography . Wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens op een veilige en verantwoorde manier te behandelen. Deze privacyverklaring beschrijft welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen, en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.


Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeuren, datum en tijd van toegang, en bezochte pagina's. Deze gegevens helpen ons om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquĂȘte, zich registreert voor een evenement of aankopen doet, kunnen we aanvullende informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, adres en betalingsinformatie. Deze gegevens stellen ons in staat om u de gewenste diensten te leveren en u op de hoogte te houden van relevante updates.

We gebruiken de verzamelde gegevens om:

1. U de gevraagde diensten en informatie te verstrekken, zoals het leveren van foto's, nieuwsbrieven of bestelde producten.
2. Onze website te beheren, te verbeteren en aan te passen aan uw voorkeuren.
3. U op de hoogte te houden van onze nieuwste aanbiedingen, evenementen en relevante inhoud.
4. Uw betalingen te verwerken en transacties af te ronden.
5. Te voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze wettelijke rechten te beschermen.

**Delen van Gegevens**

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor het verlenen van onze diensten, zoals betalingsverwerkers en verzendpartners. We zullen uw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derden voor marketingdoeleinden.

**Beveiliging van Gegevens**

We nemen strenge maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We gebruiken versleutelde verbindingen voor gegevensoverdracht en implementeren beveiligingsprotocollen om uw informatie te beveiligen.

**Uw Rechten**

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens om uw rechten uit te oefenen.

**Cookies**

Onze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren, maar dit kan van invloed zijn op bepaalde functies van de website.

**Wijzigingen in de Privacyverklaring**

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal op onze website worden geplaatst, samen met de datum van de laatste wijziging.

**Privacyverklaring - Omgaan en Bewaren van Foto's en Bestanden voor Boudoir Fotografie**

*Laatst bijgewerkt: 07-09-2023

Welkom bij Frency Koster Photography! In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de foto's en bestanden die worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en beveiligd in het kader van onze boudoirfotografiediensten. Deze verklaring is van toepassing op alle bezoekers van onze website en onze klanten.

**1. Verzameling en Gebruik van Foto's en Bestanden**

Wij verzamelen en gebruiken foto's en bestanden uitsluitend voor het doel van het leveren van onze boudoirfotografiediensten, zoals overeengekomen met onze klanten. Dit omvat het maken, bewerken en leveren van foto's en digitale bestanden. We zullen foto's en bestanden nooit voor andere doeleinden gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van onze klanten.

**2. Toestemming**

Voorafgaand aan het verzamelen en verwerken van foto's en bestanden, vragen we altijd om de expliciete toestemming van onze klanten. Deze toestemming wordt verkregen via schriftelijke overeenkomsten of mondelinge overeenstemming, afhankelijk van de situatie.

**3. Bewaartermijn**

Wij bewaren foto's en bestanden gedurende een beperkte periode, zoals overeengekomen met de klant, tenzij anders vereist volgens wettelijke verplichtingen. Na deze periode kunnen we ervoor kiezen om de foto's en bestanden te verwijderen, tenzij de klant expliciet verzoekt om verdere bewaring.

**4. Beveiliging**

We nemen de beveiliging van foto's en bestanden serieus en treffen redelijke technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking te voorkomen. Onze systemen en processen zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de verzamelde gegevens te waarborgen.

**5. Delen met Derden**

We delen foto's en bestanden nooit met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze klanten, tenzij dit nodig is voor het leveren van de afgesproken diensten (bijvoorbeeld met een afdrukpartner om foto's af te drukken).

**6. Rechten van Betrokkenen**

Onze klanten hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, waaronder foto's en bestanden. Ze hebben het recht om toegang te vragen tot hun gegevens, onjuiste informatie te corrigeren, bezwaar te maken tegen verwerking en verzoeken om verwijdering van hun gegevens. 

**7. Contactgegevens**

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

Frency Koster Photography
Groeneweg 28 5481 Bv Schijndel
0623027004
[email protected] 


**8. Wijzigingen in de Privacyverklaring**

Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in onze praktijken weer te geven. De herzieningsdatum bovenaan het document geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd.

We raden aan om regelmatig terug te keren naar deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in ons beleid met betrekking tot het omgaan en bewaren van foto's en bestanden voor boudoirfotografie.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over uw privacy of deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via: [email protected] 


Dank u voor het vertrouwen in [naam van de website] voor uw fotografiebehoeften. We kijken ernaar uit om u te voorzien van hoogwaardige diensten en een veilige online ervaring.